Termes i condicions

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Distronic EMPORDÀ, SL informa que és titular del lloc web http://www.distronic.tv/. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, Distronic EMPORDÀ, SL informa de les següents dades:
El titular d'aquest lloc web és Distronic EMPORDÀ, SL, amb NIF B55004873 i domicili social a C / Llaviá I SERRA 26, 17200 PALAFRUGELL (GIRONA). L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: distronic@distronic.tv.


USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de Distronic EMPORDÀ, SL confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de Distronic EMPORDÀ, SL, totes les condicions d'ús aquí establertes sens perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de Distronic EMPORDÀ, S.L. proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per Distronic EMPORDÀ, SL per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.

L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per Distronic EMPORDÀ, SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

Distronic EMPORDÀ, S.L. no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Distronic EMPORDÀ, S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que puguin derivar de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Distronic EMPORDÀ, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.


MODIFICACIONS

Distronic EMPORDÀ, S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

Una Cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que contingui i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari.

Segons el que disposa l'article 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), pel qual s'ha d'informar als usuaris sobre la utilització de dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals, Distronic EMPORDÀ, SL informa que a l'accedir al present domini web www.distronic.tv, no s'han d'instal·lar cookies en els seus equips. En el cas que Distronic EMPORDÀ, S.L. decideixi utilitzar aquests dispositius, procedirà a informar els seus usuaris.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Distronic EMPORDÀ, SL informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l'empresa, mitjançant els formularis llocs a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Distronic EMPORDÀ, SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, Distronic EMPORDÀ, S.L. informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: C / Llaviá I SERRA 26, 17200 PALAFRUGELL (GIRONA).

Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a Distronic EMPORDÀ, SL, està s'entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l'usuari es compromet a notificar a Distronic EMPORDÀ, SL qualsevol variació i que Distronic EMPORDÀ, SL té el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Distronic EMPORDÀ, S.L. per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, Vido, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Distronic EMPORDÀ, SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.


Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Distronic EMPORDÀ, SL.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Distronic EMPORDÀ, SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui , única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Distronic EMPORDÀ, SL.


ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Distronic EMPORDÀ, S.L. es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el presentador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb la normes sobre jurisdicció i competència al respecte. Distronic EMPORDÀ, S.L. té el seu domicili a GIRONA, Espanya.


Contacte

Llaviá i Serra 26
PALAFRUGELL 17200 Girona
Espanya

Tel: + 34 972611260
Fax: + 34 972611260
distronic@distronic.TV
© Copyright SiteName. Tots els drets reservats.